Tạo giấy kết hôn

Họ và tên chồng:
Họ và tên vợ:
Font:
Cỡ chữ:
Ngày sinh của chồng:
Ngày sinh của vợ:
Nơi cư trú/tạm trú của chồng:
Nơi cư trú/tạm trú của vợ:
CMND của chồng:
CMND của vợ:
Chữ ký của chồng:
Chữ ký của vợ:
Bạn có thể xem kết quả ở
hình bên dưới(nếu bạn có bật javascript)

Thank to WILLXTA& T2G Teen Tiền Giang
edit&rip: the_dav